Input:

Kvalifikační dohoda

3.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaké jsou náležitosti kvalifikační dohody? Naše zaměstnankyně bude studovat vysokou školu a chceme s ní uzavřít zmíněnou dohodu. Je podle zákona třeba, aby v ní byla uvedena podmínka dokončení studia, při jejímž nedodržení dojde k zaplacení náhrady mzdy, která byla za dobu studia zaměstnankyni vyplacena?

Odpověď:

Ano, pokud zaměstnavatel chce, aby zaměstnanec uhradil zaměstnavateli vynaložené náklady i pro případ, že studium nedokončí, musí být tento závazek