Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ÚSC a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Ing. Olga Sloupová

Připojte se k našemu webináři a získejte přehledné a srozumitelné informace o kontrolní činnosti ve finančním hospodaření územních samosprávných celků. Naučte se, jak efektivně aplikovat zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon o obcích na praxi finančního hospodaření a rozpočtování.

Úterý 17.9.2024

10:00 - 12:00

95 volných míst

Garance

Cílem webináře je poskytnout srozumitelné a přehledné informace o kontrolní činnosti v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků. Zaměříme se na aplikaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Diskutovat budeme otázky finančního hospodaření, kontrolní řád rozpočtování a další relevantní témata. Výklad doplníme konkrétními příklady a praktickými poznatky z oblasti kontroly.

Obsah webináře

  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zápis o provedené kontrole

Komu je webinář určen

Pro kontrolní pracovníky územních samosprávných celků, účetní obcí a zastupitele územních samosprávných celků

Přihlásit