Input:

Kontrola podle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

18.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Podle § 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, se předběžná kontrola operace zajistí před učiněním právního úkonu orgánu veřejné správy, kterým vzniká závazek tohoto orgánu k veřejnému výdaji nebo jinému plnění(závazku).

Dotaz:

1) který z níže uvedených dokladů v organizacích zřízených územním samosprávným celkem (především školská zařízení) podléhá kontrole podle § 13 vhlášky č. 416/2004 Sb., příkazcem