Input:

Koeficienty DPH pro rok 2010

24.2.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pro rok 2009 byly koeficienty pro 19% DPH 15,97 a pro 9% DPH 8,26. Jak je to pro rok 2010?

Odpověď:

Výpočet daně je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) řešen v §37 zákona o DPH. Dotaz je směřován k výpočtu daně dle § 37 odst. 2 zákona o DPH. Jedná se o výpočet z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně. Jedná se o výpočet daně „shora“. Hodnota koeficientu se v případě snížené sazby