Input:

Je darovaný majetek vlastnictvím zřizovatele nebo PO?

21.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO. Naším zřizovatelem je ÚSC, od kterého dostáváme na pokrytí 60 % nákladů provozní dotaci. Zřizovatel nám daroval darovací smlouvou majetek, který nám byl do té doby pouze svěřený do správy. Takto darem nabytý dlouhodobý majetek do našeho vlastnictví odpisujeme a ve výši těchto odpisů tvoříme IF. Z prostředků tohoto IF pořizujeme nový majetek (po předchozím souhlasu zřizovatele). Je tento nový majetek zřizovatele nebo je