Input:

Jak zaúčtovat převod nemovitosti

24.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO a od zřizovatele nám byla převedena budova v pořizovací ceně 500 tisíc Kč a zůstatkové ceně 300 tisíc Kč.

Jak toto zaúčtovat?

Odpověď:

Předpokládám, že budova byla převedena bezúplatně za účelem hospodaření s majetkem. Pak zaúčtujete pořizovací cenu na účet 021 – budovy a stavby na stranu MD a na stranu Dal účtu 401 – jmění účetní jednotky. Částku oprávek, tj. rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou zaúčtujete na stranu MD účtu 401 – jmění účetní