Input:

Investiční výstavba - účtování

18.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená ÚSC. Kdy účtovat na stranu MD účtu 416 při víceleté investiční výstavbě tak, aby to bylo v souladu s § 31, odst. 2 a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění? Investiční prostředky jsou poskytovány postupně, vždy na základě žádosti o uvolnění finančních prostředků ve výši částky uvedené na investiční faktuře.

Odpověď:

Čerpání fondu reprodukce ve prospěch fondu dlouhodobého majetku (do konce roku 2009) se účtovalo po úhradě investiční