Input:

Investiční příspěvek od zřizovatele

11.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. V roce 2010 jsme od našeho zřizovatele přijali investiční příspěvek podléhající vyúčtování, a to na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 100 000 Kč. Ještě v tomto roce byl DHM zakoupen za částku 400 000 Kč. Účtovali jsme takto:

241/374 100 000 Kč

374/403 100 000 Kč

401/416 100 000 Kč

416/401 400 000 Kč.Na účtu 403 nám dosud zůstala částka 100 000 Kč. Zůstávají tyto prostředky na účtu nebo jakým