Input:

Investiční příspěvek od zřizovatele na nákup majetku

20.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město. Od zřizovatele jsme dostali investiční příspěvek na nákup DHIM nad 40 000 Kč. Jak tento příspěvek zaúčtovat.

Odpověď:

Příspěvek od zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku není investiční transfer, který by se účtoval na účtu 403. Takto je to uvedeno v ČÚS č. 703 ve vymezení pojmů odst. 3.1., kde je uvedeno, co se nepovažuje za „transfer“. Příjem příspěvku od zřizovatele