Input:

Investiční fond u PO zřízených ÚSC

5.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V § 31 odst.1 písm.a) zákona 250/2000 Sb., se říká, že zdrojem investičního fondu jsou odpisy z hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Nedochází u PO zřízených ÚSC k porušení tohoto zákona, když investiční fond vytvářejí jenom z poměrné části odpisů?

Např. 100 MD 551 D 082 odpisy

20 MD 401 D 416 tvorba fondu

-----------------------------------

80 MD 403 D 672 časové rozlišení transferu

Odpověď:

Ne,