Input:

Investiční dotace od zřizovatele a projektová dokumentace

27.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme schválený investiční záměr od svého zřizovatele na vypracování projektové dokumentace (částka 59 000 Kč). Jak budu účtovat tuto projektovou dokumentaci a dotaci na tuto projektovou dokumentaci, kterou nám poskytne zřizovatel?

Odpověď:

Investiční dotace od zřizovatele bude zařazena do investičního fondu. Nebude na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Projektová dokumentace patří do pořizovací ceny investice,