Input:

Inventarizační rozdíly - manko, přebytek

20.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO, zřizovatelem je Krajský úřad. Jak správně zaúčtovat inventarizační rozdíl - manko, popřípadě přebytek?

Odpověď:

Inventarizační rozdíly se účtují na základě rozhodnutí statutárního zástupce, kterému inventarizační komise předloží zápis o provedené fyzické inventuře.

Manko v rámci norem přirozených úbytků, které má účetní jednotka stanoveny ve vnitřním předpisu, se účtují jako zvýšení spotřeby zásob. Zaviněné manko zásob se zaúčtuje na