Input:

Inventarizační komise

6.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pro inventarizaci majetku a závazků má naše SŠ jmenovánu Ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise. Dílčí komise jsou dvoučlenné a provádí inventuru jednotlivým odpovědným pracovníkům.

Ústřední komise sestavuje inventarizační zprávu pro jednotlivé účty dle výsledků inventur provedených dílčími komisemi. Mohou všichni členové Ústřední inventarizační komise odsouhlasit stavy na účtech 013, 018, 021, 022, 031, 032 ..... nebo musí mít každý účet