Input:

Inventarizace v jiném termínu

14.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace, provádíme řádnou period. inventarizaci k 31.12. Pokud si stanovíme rozhodný den na 30. 9. , prvotní invent. zahájíme např. v říjnu, ukončíme v listopadu, týká se rozhodný den i dokladových inventur a inventur pokladen? Nepochybíme, když v příkazu ředitele stanovíme rozhodný den jen pro fyzické inventury a invent. dokladové a pokladny provedeme jen k 31.12.? V tom případě bychom rozhodný den na inventurní soupisy doklad.