Input:

Inventarizace účtu 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody

3.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Bude obec inventarizovat stav na účtu 406 nebo jen část tohoto účtu, na který bude zaúčtován rozdíl mezi reálnou hodnotou a pořizovací cenou majetku určeného k prodeji?

Dotaz:

Bude obec inventarizovat stav na účtu 406 nebo jen část tohoto účtu, na který bude zaúčtován rozdíl mezi reálnou hodnotou a pořizovací cenou majetku určeného k prodeji?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že předmětem inventarizace podle § 29 zákona o účetnictví je