Input:

Hlavní činnost a DPH

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Je hlavní činnost vždy osvobozena od DPH?

Odpověď:

Ne, rozhoduje charakter, obsah činnosti, nikoliv, zda je označena jako hlavní nebo vedlejší, hospodářská apod. U neziskových subjektů stejně jako u ostatních se vždy posuzuje, zda jde o ekonomickou činnost, soustavnou činnost za úplatu, nikoliv její formální  označení.