Input:

Havárie vody

29.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Koncem února jsme měli havárii vody. Celá várna byla vytopená. Jídelna je pojištěna a pojišťovna vzala škodní událost. Na účet jídelny byly poukázány finanční prostředky za vzniklou škodu. Kam mám zaúčtovat tuto částku - výnosy nebo do rezervního fondu?

Odpověď:

Ministerstvo financí do dne sestavení odpovědi nevydalo Český účetní standard upravující postupy účtování o nákladech a výnosech. Při volbě použití účtů v účtové třídě 5 – Náklady a účtové třídě 6 – Výnosy lze