Input:

Hasicí přístroje

26.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC, vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ve správě máme od ÚSC budovu domu s pečovatelskou službou. V roce 1994, kdy byla budova zkolaudována, v ní nebyly hasící přístroje (HP), proto byly zakoupeny vodní HP, kterými se budova vybavila, kdy tyto HP byly účtovány jako drobný dlouhodobý hmotný majetek na účet 028 a jsou v inventurních seznamech majetku. Od roku 2006 po skončení doby jejich životnosti jsou tyto vodní HP z