Input:

GDPR v podmínkách PPP

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Souhlas se zpracováním osobních údajů – máme povinnost jej od klientů a jejich zákonných zástupců požadovat? Současná situace je tato: Činnost pedagogicko-psychologických poraden upravuje zákon č. 561/2004 Sb. K tomu máme vyhlášku č. 72/2005 Sb., kde je stanoveno, že podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické služby je písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Vzor tohoto souhlasu je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky, kde kromě