Input:

Funkce předsedy spolku

17.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ je zřízen za účelem zlepšení životních a pracovních podmínek dětí a prohloubení všestranné péče o ně. Ve stanovách má Spolek napsáno: „Sbor Spolku tvoří zletilí občané, zejména rodiče dětí ZŠ zastupující jednotlivé třídy působící v daném školním roce a přátelé školy, kteří se zaváží spolupracovat se Spolkem při jeho činnosti směřující k realizaci cílů Spolku." Může vykonávat funkci předsedy Spolku osoba, která již