Input:

Fond oběžných aktiv

21.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Sloučili jsme se s jinou školou a převzali jsme v účetnictví v zůstatku účtu 401 - Vlastní jmění, dřívější účet 902 Fond oběžných aktiv. Žádnými doklady nám nedoložili, co ten účet obsahuje. Je možné nějakým způsobem tento účet v účetnictví odúčtovat?

Odpověď:

Pasivním účtům musí odpovídat také účty aktivní. Prostě aktiva a pasiva se musejí rovnat, takže nějaká položka aktiv tomu odpovídat musí. Nevím, jestli správně rozumím té větě, ale znamená to, že stav účtu 902