Input:

FKSP a příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců

21.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená v hlavním městě Prahou. Lze podle současné právní úpravy vnitřním předpisem nastavit, že příspěvek z FKSP na důchodové připojištění (případně jiné produkty od 1. 1. 2024) bude nově nastupující zaměstnanec čerpat až po uplynutí zkušební doby v délce trvání 3 měsíců? Bude mu náležet mj. i příspěvek za ty tři první měsíce? Máme na mysli otázku ve vztahu k povinnosti 1 % přispívat