Input:

Finanční dar pro obec

7.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může obec přijmout finanční dar? A jak jej zaúčtovat?

Odpověď:

Ano, obec může přijmout finanční dar. Podle Českého účetního standardu č. 703 a vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 40, se peněžní dary považují bez ohledu na účel jejich poskytnutí za výnosy z transferů, které se účtují na účet 672 – Výnosy  územních rozpočtů z transferů. Peněžní dary se zařazují podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, na příjmovou položku 2321 –