Input:

Faktury v češtině

3.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je někde zakotvena povinnost mít faktury v českém jazyce? Pokud ano, jakou formu má mít překlad?

Odpověď:

Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v českém jazyce, a to v § 4 odst. 13. Doklady pro zaúčtování musí být srozumitelné, proto musí být faktury přeloženy do češtiny, aby mohly být považovány za průkazné podle § 8 odst. 5a). Překlad může pořídit tlumočník, který má státní zkoušku z cizího jazyka.