Input:

Faktura za stravné pedagogů na lyžařském kurzu

21.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše škola každoročně pořádá pro žáky školy lyžařský a adaptační kurz. Každý pedagogický pracovník si hradí veškeré náklady sám. Do vyúčtování pracovní cesty uplatní kromě jiných nákladů náhradu stravného dle platného zákoníku práce. Pokud by však stravné pedagogů bylo vyúčtováno ve faktuře buď dopředu, nebo po příjezdu z kurzu a zaměstnancům bylo oznámeno, že mají stravné zajištěné, do vyúčtování cestovného by uvedli pouze krácené