Input:

Faktura za revizi hasicích přístrojů

6.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená ÚSC. Jak zaúčtovat fakturu za revizi hasicích přístrojů, která je spojena současně s jejich opravou a doplněním a obsahuje také částku za dopravné revizního technika - 518 nebo 511?

A jak proúčtovat měření emisí a technickou prohlídku - 518 nebo 511?

Odpověď:

Revize spojená s opravou a doplněním včetně dopravy je náklad na účtu 511 – Opravy a údržba.

Pokud měření emisí a technická prohlídka nevyvolá zásahy do majetku, který by se takto