Input:

Evidence výměny tabule

22.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Eviduje se výměna tabule jako DDHM či je součást budovy?

Dotaz:

Eviduje se výměna tabule jako DDHM či je součást budovy?

Odpověď:

Tabule je pevně spojena s budovou, ale je to účelové zařízení pro školství, není tedy součástí ocenění budovy. Podle Pokynu D-300, kde jsou mimo jiné vysvětlivky k § 26 zákona o daních z příjmů, se vymezuje, které zařízení a předměty k provozování služeb se evidují a účtují jako samostatné movité věci, přestože jsou pevně spojeny s budovou.