Input:

Evidence dokumentů v MŠ

8.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Podle zákona o účetnictví je účetní jednotka (v tomto případě mateřská škola, příspěvková organizace ÚSC)povinna uschovávat účetní záznamy po dobu uvedenou v zákoně, ale je povinna o tom vést evidenci dokumentů (např. archivní knihu, či jinak nazvanou evidenci), i když v § 3 zákona č. 499/2004 Sb., mají mateřské školy výjimku?

Odpověď:

Máte pravdu, že mateřské školy jsou dle § 3 odst. 1 písm. j) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyjmuty z