Input:

Drobný nehmotný a hmotný majetek

18.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych se zeptala jak se účtuje majetek nad 3000,- Kč (DDHM + DDNM) v roce 2011. Zda je zde nějaká změna oproti minulosti. Nyní účtujeme na účty: 028/088, 501/321, 321/241. Další dotaz se týká zaúčtování upgrade - udržovací poplatek za programy. Účtujeme na účet 511 opravy a udržování a Město - náš zřizovatel tvrdí, že je to špatně. Máme to účtovat na účet 518.

Odpověď:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.