Input:

Drobný hmotný majetek

20.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme OS a vedeme drobný hmotný majetek do 40 000 Kč v operativní evidenci mimo účetnictví (= nepoužíváme podrozvahové účty), ostatní hmotný majetek na účtech 042. Náklady (501 nebo 551) čerpáme z darů (648). Je to tak správně?

Odpověď:

Obsahové vymezení položky pasiv v Rozvaze naleznete v ustanovení § 18 odst. 1.  Položka "A.I.1. Vlastní jmění" obsahuje hodnotu vlastních zdrojů majetku účetní jednotky. V položce se uvádí v případech, kdy to ukládá nebo připouští