DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů -II. část

Ing. Olga Hochmannová

Jedním z nejtěžších oříšků pro příspěvkové organizace, které jsou plátci DPH, je správné uplatnění nároku na odpočet daně. Na semináři se dozvíte, kdy je potřeba odpočet krátit, jak se stanoví výše poměrného koeficientu. Vše Vám bude vysvětleno na příkladech. Posvítíme si také na vybrané části zákona o DPH se specifiky pro obce, města, neziskové subjekty.

Zveřejněno 23.4.2024

Délka videa: 01:44:41

Garance

Obsah semináře:

  1. Aktuální informace z oblasti DPH, metodické informace GFŘ
  2. Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně
  3. Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech,
  4. Vybrané části zákona o DPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty, režim přenesení daňové povinnosti, výpočet příkladu
  5. Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků

Komu je on-line seminář určen:

účetním v příspěvkových organizacích

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, Cisco Webex nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Olga Hochmannová

Daňová poradkyně zapsaná na seznamu Komory daňových poradců ČR. Daní z přidané hodnoty se zabývá již od jejího zavedení v roce 1993, pracovala v daňové správě i na Ministerstvu Financí ČR. Od roku 2006 působí v soukromé sféře. Olga Hochmannová k tématu DPH pravidelně přednáší, publikuje v odborných časopisech a podílela se jako spoluautorka na několika publikacích k DPH.