DPH u obcí, měst a jiných neziskových subjektů - I. část

Ing. Olga Hochmannová

Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními informacemi v uplatňování DPH. Zjistíte, co je předmětem DPH u obcí, měst a neziskových subjektů. Jaké ekonomické činnosti jsou zdanitelné a osvobozené od daně. Vše bude vysvětleno na praktických příkladech. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k DPH, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Zveřejněno 27.3.2024

Délka videa: 01:54:01

Garance

Obsah semináře:

 1. Aktuální informace z oblasti DPH, přijaté změny zákona o DPH pro r. 2024.
 2. Změny DPH v r. 2024 z „konsolidačního“ balíčku:
  • změny sazeb daně, postup při změně sazby daně dle zákona o DPH, změny ve výpočtu daně, snížená sazba daně a plnění podléhající snížené sazbě daně, položky vyřazené ze snížených sazeb daně,
  • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně – rozšíření, dodání knih v hmotné i elektronické podobě, definice knihy, knihovnické služby v r. 2024, půjčování a nájem knih, závazné posouzení k osvobození od daně při dodání a půjčování knih,
  • změny v odpočtu daně – maximální částka odpočtu daně při pořízení osobního automobilu i technického zhodnocení osobního automobilu, postup při uplatňování plného i částečného odpočtu daně, snížení odpočtu daně u vybraného osobního automobilu,
  • ostatní změny v „konsolidačním“ balíčku, vyúčtování elektřiny, plynu, vody.
 3. Nové metodické informace GFŘ, nový formulář daňového přiznání a kontrolního hlášení, ostatní aktuální informace.
 4. Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem daně, judikatura SDEU, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi.
 5. Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika, uplatňování DPH při prodeji pozemků obcí.
 6. Diskuze, odpovědi na dotazy.

Komu je on-line seminář určen:

účetním v příspěvkových organizacích

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, Cisco Webex nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Olga Hochmannová

Daňová poradkyně zapsaná na seznamu Komory daňových poradců ČR. Daní z přidané hodnoty se zabývá již od jejího zavedení v roce 1993, pracovala v daňové správě i na Ministerstvu Financí ČR. Od roku 2006 působí v soukromé sféře. Olga Hochmannová k tématu DPH pravidelně přednáší, publikuje v odborných časopisech a podílela se jako spoluautorka na několika publikacích k DPH.