Input:

DPH a přestup hráče sportovního klubu

24.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme sportovní klub - občanské sdružení, plátce DPH. Náš hráč, kterého náš klub vychoval, chce přestoupit z našeho klubu do jiného. S jakou sazbou daně budeme fakturovat tento první přestup? Nebo je tento první přestup od DPH osvobozen?

Odpověď:

Přestupy hráčů nespadají pod ustanovení § 61 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a proto nelze u nich uplatnit osvobození od daně (ani u prvního přestupu). Ve snížení