Input:

DPH a opravy v domově pro seniory

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme domov pro seniory poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách. Budeme provádět opravu zpevněných ploch, které se nachází přímo kolem budovy. Lze na tuto opravu uplatnit sníženou sazbu DPH?

Odpověď:

Podle ustanovení § 48 odst. 1 ZSPH se první snížená sazba daně uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. Podle