Input:

Dovolená pedagogických pracovníků

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pedagogický pracovník má uzavřen pracovní poměr na úvazek 0,2 od 1. 9. 2018. Pracuje pouze 1 den v týdnu 8 hodin. Po kolika odpracovaných dnech mu vznikne nárok na dovolenou, resp. kdy muže začít dovolenu čerpat?

Odpověď:

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních zákoníku práce nárok na:

a) dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,

b) dovolenou za