Input:

Došlé faktury

6.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je nutný mít podpis správce rozpočtu a příkazce operace i na došlé faktuře? V současné době ho máme na oběhovém listě, který je nedílnou součástí došlé faktury.

Odpověď:

Přijatá faktura je originálním účetním dokladem, vystaveným dodavatelem. Do originality takového dokladu není vhodné v případě příjemce zasahovat. Mohlo by tím dojít k porušení originality. Váš postup, kdy podpisy správce rozpočtu, příkazce operace a hlavního účetního jsou připojovány na průvodce k přijaté