Input:

Doplacení zdravotního pojištění

16.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou 2. září 2012 (neděle). Je povinna doplatit zdravotní pojištění z minimální mzdy za kalendářní den 1. 9. 2012 (sobota)?

Odpověď:

Ano. Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění platí, že se minimální vyměřovací základ snižuje podle počtu kalendářních dnů na poměrnou část i tehdy, pokud registrace ve státní kategorii netrvá po celý kalendářní měsíc [§ 3 odst. 9 písm. c) z. č. 592/1992 Sb.].  Pokud