Input:

Dohoda o spolupráci

1.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše MŠ uzavřela Dohodu o spolupráci v projektu. Zajišťuje kulturní akce za které vystavuje fakturu v předem dohodnuté částce 5.000 Kč. Na akci byly vynaloženy náklady na nákup materiálu a náklady na mzdy pracovníka se kterým byla sepsána Dohoda o provedení práce.

Mohu zaúčtovat:

1.vystavená fakturu za organizačně technické zajištění 315/321 - nárok na náhradu nákladů, které nejsou náklady ÚJ

2.Vynaložené náklady na materiál 321/501

3.Vyplacené mzdy 321/521

4.Úhrada