Input:

Dohadné položky pasivní

4.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V loňském roce jsem zaúčtovala spotřebovanou energii na dohadné účty 502 x 389, jelikož vyúčtování probíhá až v květnu následující rok. Tato částka byla, jak už název účtu napovídá, odhadnutá. Jak proběhne vyúčtování nyní, když jsou částky rozdílné?

Odpověď:

Dohadnými položkami se rozumí náklady a výnosy, které věcně a časově patří do běžného účetního období, pro jejichž zaúčtování však účetní jednotka neobdržela potřebné podklady (účetní doklady). Pří tvorbě