Input:

Dodržení rozpočtových pravidel při profinancování nezpůsobilých výdajů projektu

28.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Krajský úřad rozhodl o porušení rozpočtové kázně za porušení podmínek, za kterých byly příjemci - příspěvkové organizaci (PO) poskytnuty peněžní prostředky na grantový projekt OPVK. Ve vydaném platebním výměru bylo uvedeno, že vzhledem k tomu, že příjemci byla o částku dotčenou porušením rozpočtové kázně krácena žádost o platbu, byla tímto krácením splněna povinnost odvodu.

PO profinancovala tuto částku,