Input:

Dodatečné daňové přiznání

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musíme podávat následné kontrolní hlášení a dodatečné přiznání k DPH, pokud obdržíme fakturu s režimem přenesení daňové povinnosti (PDP) po termínu podání řádného daňového přiznání a KH za období DPH dané faktury? (DPH na vstupu krátíme koeficientem.)

Odpověď:

Ano, v daném případě doporučuji podat dodatečné daňové přiznání, protože přiznáním daně v pozdějším zdaňovacím období byste po určitou dobu krátili daň. Nicméně pokud byste uvedli fakturu s režimem PDP