Input:

Dočasná pracovní neschopnost

23.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dotaz se týká PO zřizované ÚSC. Podle § 194 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v době prvních 14 kalendářních dnů (od 1. 1. 2014) trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193 ZP. Podmínkou je vznik účasti na nemocenském pojištění v souladu se zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.Tvoří se z této náhrady odměny z