Input:

Dlouhodobě podmíněné závazky

10.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace zřízená krajem (dětský domov) má uzavřenou smlouvu o nájmu osobního automobilu. Cena nájmu je 1,- Kč ročně a doba trvání nájmu je 6 let (nejedná se o leasing). Na který podrozvahový účet má p. o. tento automobil účtovat?

Odpověď:

Účtovat můžete na který účet si zvolíte ve vašem účtovém rozvrhu. Mělo by to být na syntetickém účtu 964 – dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání majetku jiné osoby – hodnota by měla odpovídat