Input:

Delegace pravomocí

11.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace ÚSC má 12 odloučených pracovišť. Z hlediska písemného stanovování podmínek realizace pracovních cest to s sebou přináší řadu komplikací - administrativních i časových. Zákoník práce určuje zaměstnavateli povinnost stanovit před zahájením pracovní cesty podmínky, za kterých bude tato pracovní cesta zaměstnance vykonána. Ředitel jako statutární zástupce si podmínky stanovuje podmínky pro vykonání pracovní cesty sám - předpokládám. Je ale možné