Input:

DDM nabytý bezúplatně

5.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola - PO. Jiná příspěvková organizace stejného zřizovatele nám bezúplatně převedla digitální piano v hodnotě 29 780 Kč. Máme účtovat pouze na účet 028/088 nebo ještě 558/649?

Odpověď:

Drobný dlouhodobý majetek nabytý bezúplatně účtuje příspěvková organizace zápisem 028MD/088Dal v případě, pokud byl majetek získán od jiné vybrané účetní jednotky (příspěvková organizace, obec, město, Kraj,..). Zápis 558MD/649Dal je navíc účtován pouze v případě, že