Input:

Darovací daň u peněžitých a nepeněžitých darů

27.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak je to v letošním roce s darovací daní u peněžitých a nepeněžitých darů, které přijmou příspěvkové organizace zřízené ÚSC?

Odpověď:

Darovací daň byla od letošního roku zrušena. Darované prostředky musíte zaúčtovat do výnosů případně do rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů, případně do jmění, pokud se jedná o dar  dlouhodobého majetku. Osvobození řeší ustanovení zákona o daních z příjmů.