Input:

Dar zřizovateli

8.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V roce 2005 dostala PO zřízená městem od zřizovatele účelovou dotaci na pořízení knih v částce 500 000 Kč (4 900 ks knih), téměř 1/2 knih PO prodala nebo rozdala, zbývající knihy PO na základě darovací smlouvy darovala zřizovateli. Jak se bude postupovat se zaúčtováním?

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku závisí na tom, jakým způsobem jste zaúčtovali pořízení knih v roce 2005. Pokud jste jej správně zaúčtovali jako zásobu zboží a zůstatkovou hodnotu knih máte zachycenu na