Input:

Dar k životnímu jubileu z FKSP

12.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme ZŠ, z FKSP poskytujeme zaměstnancům věcné dary při pracovních, životních výročích a prvním odchodu do starobního důchodu. V této chvíli již vím, že do konce roku nám limit na dary dle § 14 odst. 3 vyhl. č. 114/2002 Sb. nebude stačit (včetně převodu nevyčerpané částky z předešlého roku). Vyřešit to tím, že zaměstnanci, který je v tomto roce v nároku na posledním místě, dar neposkytneme, mi nepřipadá šťastné. Jak, prosím, je možno ještě vyřešit?