Input:

Danění bezúplatného plnění u příspěvkové organizace

1.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí, poskytujeme sociální služby - Domov pro seniory. Obdrželi jsme dar, který použijeme pro fakultativní činnost (výlet pro uživatele domova). Dar byl 5 000 Kč, celý jsme ho vyčerpali. Účtujeme do nákladů a zároveň do výnosů jako čerpání rezervního fondu. Je toto předmětem daně pro přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Odpověď:

Dary subjektům, které byly zřízeny za jiným účelem, než je