Input:

Daně při prodeji pozemku

23.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Při prodeji pozemků /jedná se o ornou půdu/ se daň z nemovitostí počítá z ceny podle cenového věstníku, kde je uvedena průměrná cena za metr čt. pro příslušnou lokalitu dle vesnice a v jaké procentní výši? A nebo z ceny bonity podle výpisu z katastru?

Odpověď:

Tazatel směšuje dvě zcela rozdílné daně. V úvodu hovoří o prodeji pozemku - což obecně podléhá dani z převodu nemovitostí - a vzápětí ale zmiňuje daň z nemovitostí, kterou je zatížena držba (vlastnictví) a